Tixewash
    
 TIXEWASH Polska Sp.j.
Prawdopodobnie najlepsze myjnie  samoobsługowe i bezdotykowe!

 

Budowa myjni bezdotykowej/samoobsługowej - poradnik

 
Wielu Klientów, przed podjęciem decyzji o kupnie myjni samochodowej, dokładnie analizuje każdy szczegół planowanej inwestycji. Aby ułatwić Państwu zadanie, przygotowaliśmy oraz opracowaliśmy poradnik dotyczący budowy myjni bezdotykowej. W poniższym artykule znajdą Państwo porady odnoszące się do przygotowania działki pod stanowisko myjące, wyboru odpowiedniej lokalizacji czy dokonania formalności niezbędnych do finalizacji inwestycji.

 

I - Działka

 

Działka pod budowę myjni samoobsługowej powinna spełniać podstawowe kryteria: mieć atrakcyjną lokalizację z dostępem komunikayjnym, wystarczającą powierzchnię aby zbudować obiekt i dostęp do  wszystkich mediów.

 

II - Lokalizacja

 

Aby działkę uznać za atrakcyjną na potrzeby budowy myjni samoobsługowej powinna ona spełniać jak najwięcej z poniższych kryteriów oceny:

 

- lokalizacja przy dużych skupiskach ludzkich takich: osiedla domków jednorodzinnych, osiedla mieszkaniowe, usytuowanie przy głównych ulicach lub w pobliżu centrum miasta, skrzyżowaniach, rondach oraz przy obiektach zwiększających atrakcyjność takich jak: stacje paliw,  centra handlowe, hipermarkety,  stacje diagnostyczne, itp.

Poza tym dobra widoczność obiektu, prosty dojazd oraz możliwość skrętu z obu kierunków jazdy. Odpowiednia powierzchnia działki, taka aby można było ustawić myjnię z możliwością przejazdu, co zwiększa komfort użytkowania oraz dochody.

 

Konieczna  powierzchnia, aby zbudować myjnię;
Poniżej zestawienie  zalecanych, przybliżonych powierzchni do budowy myjni samoobsługowej "przejazdowej" w zależności od ilości stanowisk i ilości odkurzaczy.

 

Wielkość myjni Powierzchnia  obiektu/zabudowy Minimalna powierzchnia działki
 
Dwustanowiskowa 74 m2 600 m2
 
Trzystanowiskowa 103 m2 690 m2
 
Czterostanowiskowa 132 m2 810 m2
 
Pięciostanowiskowa 160 m2 940 m2
 
Sześciostanowiskowa 189 m2 1050 m2

 

 

 

III - Umowa na zakup lub dzierżawę działki

 

Budowa myjni samoobsługowej może być zrealizowana na gruncie zakupionym lub na gruncie dzierżawionym.  Przy podpisywaniu umowy pamiętać warto o tym, że na wybudowanie myjni musi wyrazić zgodę odpowiedni organ zarządzający urbanistyką czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Warto więc zawrzeć z właścicielem działki umowę warunkową na zakup lub najem, która wejdzie w życie dopiero po uzyskaniu warunków zabudowy, lub po sprawdzeniu czy plan zagospodarowania istniejący dla danego obszaru pozwala na wybudowanie obiektu tego typu.

 

IV - Termin umowy dzierżawy działki

 

Umowę dzierżawy warto zawrzeć na jak najdłuższy okres. Tego typu umowy zazwyczaj zawiera się na okres od 10 do 20 lat.

 

V - Załatwianie formalności

 

Są dwie możliwości załatwiania przyszłych formalności:

1) można zlecić architektowi czynności dotyczące wszelkich spraw formalnych koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę;
2) istnieje możliwość samodzielnego prowadzenia formalności – w tym przypadku architektowi zleca się wyłącznie wykonanie adaptacji oraz projektów przyłączy wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i projektu drogowego.

Po podjęciu decyzji o zleceniu architektowi załatwianie formalności,  należy z nim podpisać umowę, która będzie określała zakres oraz harmonogram prac, tak aby zabezpieczyć się przed nadmiernym przedłużaniem realizacji inwestycji.
 

 

VI - Czy można  na danym terenie postawić myjnię ?

 

O tym decyduje plan zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku – uzyskane warunki zabudowy. Jak już zostało wspomniane wcześniej, aby rozpocząć realizację inwestycji myjni samoobsługowej  na danym terenie należy uzyskać zgodę odpowiedniego organu – burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. Jeżeli działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest na bazie ww planu. Jest to korzystna  sytuacja i decyzja wydawana jest w stosunkowo krótkim terminie. Jeśli obszar pod inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania, należy wystąpić o warunki zabudowy.

 

VII - Pozwolenie na budowę

 


Jeżeli zostały wydane warunki zabudowy lub plan zagospodarowania przewiduje inwestycję tego typu, architekt może przystąpić do przygotowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach takiej dokumentacji trzeba wykonać projekty podłączeń wody, prądu, gazu oraz projekt wjazdu. Dodatkowo należy wykonać plan zagospodarowania terenu oraz muszą zostać podpisane warunki dostawy mediów z odpowiednimi dostawcami. Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, urząd musi go rozpatrzyć w przeciągu jednego miesiąca. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba uzupełnienia wniosku, czas ten może się wydłużyć nawet do dwóch miesięcy. Po rozpatrzeniu wniosku, musi się on uprawomocnić – trwa to natomiast dwa tygodnie. Po tym okresie możliwa jest już budowa myjni bezdotykowej.

 

VIII - Budowa myjni

 
Prace budowlane przy przygotowaniu placu pod myjnię bezdotykową trwają średnio  około 1-2 miesięcy. W zakres tych prac wchodzi przygotowanie płyty betonowej wraz z instalacją ogrzewania posadzek, podciągnięcie prądu, gazu, wody i kanalizacji. W momencie, gdy posadzka jest gotowa, następuje montaż kontenera z urządzeniami oraz wiaty. Montaż w zależności od wielkości myjni trwa od dwóch dni do jednego tygodnia.

 

VIX - Uruchomienie

 
Po zakończeniu inwestycji należy ją zgłosić do odbioru – we wcześniej otrzymaniu pozwoleniu na budowę określone jest, jakie instytucje muszą zostać powiadomione o odbiorze. Po dokonaniu wszystkich formalności i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie możemy uruchomić myjnię.

 

Nasze przedsiębiorstwo działa zawsze według określonych wymagań i przepisów. Dzięki temu jesteśmy pewni, że oferujemy naszym Klientom najlepsze rozwiązania na wiele lat. Zapraszamy do współpracy!
 

Promocje

    Promocja myjni w Jastrzębiu Zdrój

 

   


  Serdecznie zapraszamy !

 Zadaj Pytanie

Imię, nazwisko / Firma

*

E-mail

*

Zapytanie

*

Ile jest 2 + 3 =

 

Kontakt


TIXEWASH Polska Sp. j.
Kosciuszki 3a, 05-530 Góra Kalwaria

woj. mazowieckie

Trakcyjna 5, 43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie
INFOLINIA: +48 696 09 29 35
email: sekretariat@tixewash.pl

NIP:1231228525

 

 

 

 

 

  

Wymaga zainstalowanego Adobe Acrobat


Copyright © 2012 TIXEWASH Polska Sp. j. Wszystkie prawa zastrzeżone

 

wykonanie: www.kompmar.net.pl